Alarmnummer

Misschien had hij het advies niet zo letterlijk op moeten volgen.




Linken naar: