Liefde op de werkvloer


Aan alle medewerkers

Mededeling van de directie.

Sedert enige tijd doet in ons bedrijf het gerucht de ronde, dat een van de dames op kantoor zwanger zou zijn van een van de heren. Naar aanleiding hiervan heeft de directie besloten, een onderzoek in te stellen, naar de betrouwbaarheid van deze geruchten. De aangstelde commissie is na een uitgebreid onderzoek van drie dagen tot de conclusie gekomen, dat het genoemde gerucht beslist onjuist is, omdat:

1. In dit bedrijf nog nooit iets met liefde gedaan is.
2. Een vruchtbare samenwerking hier nog nooit heeft plaatsgevonden.
3. Binnen ons bedrijf nog nooit iets binnen negen maanden tot stand is gekomen.
4. De vergrijzing hier zo is toegenomen, dat geen enkele werknemer nog klaarkomt.
5. De werktijd zodanig is ingekrompen, dat het onmogelijk is, in de beschikbare tijd zoiets klaar te spelen.

Wij menen, dat het gerucht hiermede voldoende ontzenuwt is.

Hoogachtend,

De directie


Linken naar: